MENU

Lokaal Netwerk Zandvoort

Lokaal netwerk Zandvoort is ontstaan vanuit de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in gesprekken tussen professionals (organisaties, instellingen en zorgverleners), vrijwilligers en de doelgroep (de kwetsbare oudere) inclusief hun netwerk.

Er is een multidisciplinair netwerk geformeerd dat zich richt op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Naast de deelnemers uit zorg en welzijn hebben senioren en mantelzorgers een actieve rol.
Pluspunt heeft voor het Lokale Netwerk bij Zon-MW subsidie aangevraagd en gekregen. Dit betekent dat Pluspunt projectleider is tot eind februari 2023.

De 16(!) deelnemers van het Lokale Netwerk Zandvoort hebben inmiddels 2 workshops gevolgd over het werken met Positieve Gezondheid zodat "het andere gesprek" kan worden gevoerd. Een structureel terugkerende overlegvorm vormt de basis ter ondersteuning van de implementatie van Positieve Gezondheid.
Het streven is dat dit zal resulteren in een verbeterde samenwerking waardoor de kwetsbare oudere in Zandvoort beter wordt ondersteund en gefaciliteerd.
Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van het lokale netwerk na de scholing plaats gevonden.

MENU