MENU

Versoepeling coronamaatregelen

Wat betekenen de versoepelingen voor Pluspunt?

Vanaf 25 september is het coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps- en buurthuizen.

• De capaciteit van de dagbesteding zal door het vervallen van de verplichte 1,5 meter afstand houden (weer) substantieel toenemen.
Voor wat betreft het maximale aantal personen per ruimte gaan we in ieder geval naar 75% van hoe dit voor corona was (we gaan dit nog exact per ruimte aangeven, hoe meer mensen er kunnen zitten (placering) hoe meer er is mogelijk is).

• Voor het vervoer naar de dagbesteding zijn de richtlijnen per 25 september 2021 aangepast, waardoor het vervoer naar de dagbesteding op maximale capaciteit kan rijden.

• Voor wat betreft de opstelling van ons meubilair gaan we, indien nog nodig terug naar hoe dit voor corona was.

Algemene adviezen
• De 1,5 meter is géén verplichting meer, maar kan – zeker voor meer specifieke doelgroepen – een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen.
• Roep deelnemers op naar elkaar om te kijken en elkaar te respecteren en ruimte te geven als men dit wenselijk vindt.

• Blijf het belang van (goede) hygiëne maatregelen onder de aandacht brengen.
De tafels e.d. schoonmaken tussen de activiteiten door.
• Ventileer ruimte(s) optimaal.
• Thuiswerken blijven we stimuleren, mits je zorgt dat dit goed in de outlook ‘Medewerkers’ staat verwerkt.

Tot slot:
• Je blijft thuis bij verkoudheidsklachten en/ of ziekteverschijnselen en je laat je testen;
• En heel belangrijk 😉, koekjes: hoeven niet persé verpakt te zijn, hoeven ook niet worden aangegeven maar pakken we wel altijd met een tang.

MENU